CVD 60!

leren duik click groot

 

Eindelijk staan de foto's en filmjes online. kijk snel HIER. (je moet inloggen om ze te bekijken)

De duiker die alles mag, maar niets moet, zo wordt wel eens gezegd van een 3*Duiker. 

Op absolute beginnelingen na kan je immers het water in met iedere andere duiker, weliswaar – naargelang het brevet van je buddy – met een dieptebeperking tot 40 meter. Zulke vrijheid is natuurlijk wel gebonden aan enkele voorwaarden, die in grote lijnen dezelfde zijn als die voor een 2*Duiker, maar dan net dat niveautje hoger. Duiken is je tweede natuur geworden, zeg maar.
CVD loodst je doorheen het opleidingsparcours voor een 3* Duiker: We diepen je theoretische kennis verder uit, stellen je onderwatervaardigheden nog wat scherper in tijdens de zwembadtrainingen en begeleiden je bij een nieuwe reeks proeven in open water.
Het 3*Duiker brevet is wat specifieker dan de vorig brevetten, dus een eigen brevetteam is niet meer dan logisch.

Definitie

 • Moet in staat zijn 'zelfstandig' te duiken.
 • Is in staat duiken te leiden die geen uitzonderlijke moeilijkheidsgraad hebben (bijv. geen duiken met volslagen beginnelingen, ...). 
 • Hierbij moet hij alle veiligheidsmaatregelen kunnen treffen, alle duikongevallen kunnen herkennen en er gepast op kunnen reageren.

Voorwaarden

 • 2*Duiker zijn
 • Minimaal 16 jaar oud zijn bij aanvang opleiding.
 • Deelnemen aan examens en proeven (theorie, zwembad, OW-proeven en duikleidingen)

3*Duiker homologatie voorwaarden

 • 6 maanden 2*D zijn.
 • Minstens 30 duikuren hebben.
 • In het totaal gedaan hebben:
  • 60 duiken.
  • 40 duiken tussen 10 en 30 meter.
  • 25 duiken in de zone 25 t.e.m 30m.
  • 4 duiken in Zeeland of in een ander getijdenwater met beperkte zichtbaarheid.
  • 4 duiken vanaf een boot.

(Cumulatie van deze duiken is toegelaten).

Beperkingen

Diepte
 • Mag duiken tot maximum 40 m.
 • Uitzondering: mogen duiken tot maximum 60 m: de 3*D bij wie dit expliciet op de CMAS-kaart wordt vermeld en de 3*D/KDD.

Duikleider

Een 3*D mag als duikleider functioneren voor:

 • Duikers vanaf 2*D en beperkt tot een maximum diepte van 30 m.
 • Uitzondering: in de groep mag één 1*D zijn, als die minstens 15 duiken gedaan heeft.
  De volledige groep is dan beperkt tot een maximum diepte van 20 m.Ploeg bestaat uit twee 2*Duikers:

Zwembadproeven

Zonder fles
 • 25 m in apneu.
 • 2 maal duikbril ledigen.
 • 45 seconden stilstaande apneu
Met fles
 • Ster met 4 duikers
 • 60m met 2 duikers op één fles: wisselademhaling. 
 • 20 m in apneu
 • Gecombineerde proef.
 • 4 maal 20 m tussen 2 flessen.

Open water proeven

 • C1: 1.000 m vinzwemmen.
 • C3: Redding van de zone 8 t.e.m 10m tot 0 m + 100 m + slepen + CPR + zuurstoftoedoening.

volgende proeven mogen pas afgelegd indien de 25 duiken in de zone 25 t.e.m 30m afgerond zijn

 • C2: Opstijgen van zone 25 t.e.m 30maan 10 m/min + OSB. 
 • C4: Zone 25 t.e.m 30m: statische wisselademhaling + stijgen op 2e ademautomaat naar de oppervlakte.
 • C5: Redding van zone 25 t.e.m 30m tot 10 m.

Duikleidingen

 • CL1 & CL2: Duikleiding zonder bijzondere specificaties.
 • CL3: Duikleiding met gebruik OSB en kompas.
 • CL4: Duikleiding in de Oosterschelde met gebruik OSB en kompas.
Ga naar boven
Stuur een bericht naar de CVD Webmaster