leren duik click groot

 

Torricelli was een slimme man die dadelijk doorhad dat er zoiets bestaat als een atmosferische druk.
Hij slaagde erin om dit aan te tonen met een vrij éénvoudige proef.

Hij nam een glazen buis die aan één zijde afgesloten was. Deze werd volledig gevuld met kwik. Het open einde dompelde hij dan onder in een bad dat reeds gevuld was met kwik. Daarna verwijderde hij de stop van het open einde. Wat bleek? In tegenstelling tot onze verwachting, liep niet alle kwik weg uit de buis in het bad, maar het peil zakte tot er een kolom overbleef van 76 cm hoog.

torrbarometer2

 

 

Er moet dus een kracht bestaan die er voor zorgt dat het kwik niet verder naar beneden zakt. Hiermee toonde hij aan dat er een luchtdruk bestaat die deze kolom via het bad in de glazen buis omhoog duwt.

Waarom kwik gebruiken voor deze proef en geen water? Hij gebruikte kwik omdat dit de zwaarste stof op aarde was die toch nog vloeibaar is. Indien Torricelli water had gebruikt, dan had hij een buis nodig van 10 m hoog. De luchtdruk bedraagt namelijk 1 bar of 100.000 Pa . Dit komt overeen met een druk van een kolom water van 10 m hoog x 1 m breed x 1 m lang of 100.000 N/m2.

 

 

 

 

 

 

bergdrukDeze proef werd uitgevoerd op zeeniveau en op 45° Noorderbreedte. Indien hij ze ergens anders had uitgevoerd dan zou dit tot een ander resultaat geleid hebben. De luchtdruk kan immers sterk variëren. Op grote hoogte krijgen wij minder luchtlagen boven elkaar en dus ook een lagere luchtdruk. Deze luchtdruk blijft afnemen wanneer wij ons steeds hoger begeven. Wanneer wij de grens van de atmosfeer bereiken dan bedraagt deze luchtdruk bijna nul bar. Je mag aannemen dat de atmosferische druk afneemt met 0,1 bar per 1.000 m hoogte (dit geldt tot een hoogte van 5.000 m). Zo zal de luchtdruk op 4.000 m hoogte geen volledige bar meer bedragen maar slechts 0,6 bar. Dit is van groot belang voor ons als duikers. Wanneer wij duiken in een meer op grote hoogte, dan beginnen wij onze duik niet op 1 bar. Onze tabellen gelden slechts tot een hoogte van 700 m. Wij moeten hier rekening mee houden. Wanneer wij dit negeren dan krijgen wij bij het terug naar de oppervlakte stijgen het belvormingseffekt (zoals bij een flink doorééngeschudde fles spa die plots geopend wordt) omdat wij te snel alle druk wegnemen (zie voor meer info bij kritische oververzadiging).

 

Ga naar boven
Stuur een bericht naar de CVD Webmaster