leren duik click groot

 

Druk in vloeistoffen

Het is noodzakelijk om iets meer te weten over de druk in vloeistoffen omdat wij ons als duikers onderdompelen in zo'n vloeistof. Het water waarin wij duiken oefent een zeer grote druk op ons lichaam uit met zeer veel gevolgen. Wanneer wij spreken over de druk onder water, dan kunnen wij dit best doen door het water te vergelijken met een opeenstapeling van verschillende lagen. Elke laag drukt met zijn gewicht op de laag eronder. Daarom is de druk in de onderste lagen steeds hoger dan die in de bovenste. Hoe dieper wij duiken hoe meer druk wij ondervinden van deze opeenstapeling van waterlagen. Wij krijgen een pijnlijk gevoel in onze oren als waarschuwing dat de waterdruk inderdaad verhoogt.

WET VAN PASCAL

Een druk uitgeoefend op een deel van een vloeistof, plant zich voort in alle richtingen met dezelfde grootte.

Deze wet is belangrijk. Het heeft voor een duiker geen belang in wat voor een omgeving hij duikt (in een grot, in een lange buis, in een rivier, in de zee, ...) de omgevingsdruk zal steeds afhangen van de diepte waarop hij zich bevindt.

Deze wet kan aangetoond worden met verschillende proeven.
Hieronder vindt je één van deze proeven:

pascalflesHet toestel wordt gevuld met een gekleurde vloeistof. De zuiger (midden bovenaan wordt naar beneden gedrukt). Hoewel de verschillende buisjes op een verschillende diepte naar buiten komen, wordt de vloeistof in alle buisjes naar een zelfde hoogte geduwd (met een zelfde druk).

Hydrostatische of relatieve druk

Dit is de benaming van de druk die wij onder water op een bepaalde diepte kennen. Wij houden dan wel alleen rekening met het gewicht van het water dat zich boven deze diepte bevindt. Wij houden dus nog geen rekening met de druk van de atmosfeer (zie absolute druk).

Wanneer wij de grootte van deze hydrostatische druk willen kennen, dan moeten wij eigenlijk het gewicht berekenen van een waterkolom van 1 m x 1 m x diepte in m.

Zitten wij bijvoorbeeld op een diepte van 5 m, dan ondervinden wij een druk op één m2 van een watermassa van 1 m x 1 m x 5 m. Dat is dus een kolom van 5 m3. Het gewicht van water kennen wij reeds. 1 m3 heeft een gewicht van ongeveer 10.000 N, dus geeft onze kolom een druk van 50.000 N op mijn éné m2. Wij hebben reeds gezien dat 100.000 N/m2 = 100.000 Pa = 1 bar. In ons geval hebben wij dus een relatieve druk van 0,5 bar.

Wanneer wij deze druk op dezelfde manier berekenen voor andere dieptes, dan krijgen wij de volgende tabel:

DIEPTE HYDROSTATISHE DRUK
0 m 0 bar
10 m 1 bar
20 m 2 bar
30 m 3 bar
40 m 4 bar
50 m 5 bar
Ga naar boven
Stuur een bericht naar de CVD Webmaster