leren duik click groot

 

Waarom?

Als duiker is dit een verschijnsel dat wij goed moeten kennen. Wij ademen lucht in onder druk. Lucht is een mengsel van gassen. Tijdens onze duik ondergaat ons lichaam veranderingen omdat de druk rondom ons wijzigt.

De Wet van Dalton

Wanneer wij in een ruimte twee gassen samenvoegen dan voegen wij de twee hoeveelheden moleculen samen. Deze moleculen komen dan dichter opeen te zitten met een grotere druk als gevolg. Deze nieuwe grotere druk kunnen wij dankzij meneer Dalton berekenen.

Als twee of meer gassen, die met elkaar geen scheikundige reactie aangaan, zich in éénzelfde ruimte bevinden, dan is bij constante temperatuur de druk van het mengsel gelijk aan de som van de drukken die elk gas afzonderlijk zou hebben als het alleen in die ruimte was.

Om deze som van drukken te kunnen maken moeten wij eerst de druk kennen van de afzonderlijke gassen. Daarom kan je dit gas in de ruimte stoppen en de druk meten. Deze druk noemen wij de partiële druk of pp (partial pressure). Hetzelfde doen wij dan met het andere gas. Nadien kan je deze gassen gewoon optellen en dan ken je de druk indien beide gassen samen in deze ruimte gestopt worden.

Ptotaal = pp1 + pp2

Lucht als voorbeeld

In onze lucht vinden wij 4 delen Stikstof (of 80 %) en 1 deel zuurstof (of 20%). De normale druk (atmosferische druk) is 1 bar.
De partiële zuurstofdruk (ppO2) bedraagt 1/5 de of 20 % van de totale druk.
Dit maakt 20 % van 1 bar of 1 bar x 20 /100 = 0,2 bar.
De partiële stikstofdruk (ppN2) bedraagt 4/5 de of 80 % van de totale druk of 1 bar x 80 / 100 = 0,8 bar.
De som van deze twee partiële drukken geeft natuurlijk weer de atmosferische druk: 0,2 bar + 0,8 bar = 1,0 bar

Toepassingen

  • Deze wet werd gebruikt bij het uitwerken van onze duiktabellen.
  • Partiële drukken zijn belangrijk voor een beter begrip van vergiftigingsongevallen (stikstofnarcose).
  • Hetzelfde geldt voor zuurstof-,kooldioxide- en koolmonoxydevergiftigingen.
  • Wanneer wij duiken met andere gasmengsels, dan gelden andere verhoudingen van gassen (soms ook andere gassen). Bijgevolg kunnen wij niet zomaar onze gewone tabellen blijven gebruiken.
  • Gevolgen voor de hyperbare zuurstoftherapie (wat dat dan ook mag wezen. Harry, kun jij mij even verder helpen?).
Ga naar boven
Stuur een bericht naar de CVD Webmaster