leren duik click groot

 

het oplossen van gassen in vloeistoffen

Een gas kan opgelost worden in een vloeistof, denken wij maar aan spuitwater waar CO2 opgelost wordt in water. De mate waarin dit gas oplost in de vloeistof hangt af van de wet van Henry.

De wet van Henry

Bij constante temperatuur en bij verzadiging is de hoeveelheid opgelost gas in een vloeistof evenredig met de druk van dat gas in contact met die vloeistof.

Ik weet niet hoe het komt, maar om de een of andere reden begrijp ik hier geen bal van.

Misschien even op een andere manier herhalen? Eigenlijk zegt deze wet dat hoe hoger de druk is van het gas dat in contact staat met de vloeistof, hoe meer gas kan opgelost worden in de vloeistof. Verhogen wij de druk van het gas, dan kan meer gas door de vloeistof opgenomen worden tot de vloeistof volledig verzadigd is (een soort evenwicht). Verlagen wij de druk van het gas, dan wordt een deel van het gas terug afgevoerd uit de vloeistof.

Andere factoren

  • Temperatuur: Verhogen wij de temperatuur, dan kan er minder gas opgelost worden. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook. Daarom dat wij bij koude duiken steeds heel voorzichtig moeten zijn. De temperatuur is laag en er kan dus in verhouding veel stikstof opgenomen worden in ons bloed.
  • Tijd: Hoe langer de tijd, hoe meer gas er kan opgelost worden. Het gas blijft oplossen tot er een evenwicht onstaat. Dit evenwicht noemen wij de verzadiging. Als duiker blijven wij dus onder water (verhoogde druk) gas oplossen in ons bloed (en onze trage weefsels) tot er een evenwicht ontstaat. Hoe langer de duik en hoe hoeger de druk, hoe meer wij verzadigd geraken.
  • Raakoppervlak: Hoe groter het raakoppervlak tussen de vloeistof en het gas, hoe sneller het gas kan oplossen. In onze longen hebben wij zo een enorm raakoppervlak. Immers indien wij al onze longblaasjes zouden uitspreiden dan zouden wij een zeer grote oppervlakte kunnen bedekken. Ons lichaam kan daarom zeer goed gassen opnemen (spijtig genoeg).
  • Soort gas: Elk gas heeft zijn eigen oplosbaarheidscoëfficiënt. Dit wil zeggen dat het éné gas beter oplost dan het andere. Zo zal men met een helium-zuurstofmengsel (helium is een inert gas) andere decompressietabellen moeten gebruiken.
  • Soort vloeistof: In sommige vloeistoffen kan een gas beter oplossen dan in andere. In vetten zal meer stikstof oplossen dan in een waterachtige oplossing. Dit heeft zijn belang voor vetzakken. Zij zullen eerder een decompressie-ongeval oplopen dan mager mensen. Ik ga toch eens dringend met die vermageringskuur beginnen.

Spanning

Wanneer een gas opgelost werd in een vloeistof, dan zal dit gas ook een druk uitoefenen op de vloeistof en het vrije gas (buiten de vloeistof). Deze druk noemen wij de spanning.

De spanning van het opgeloste gas = pog

Wij gebruiken dit begrip om duidelijk het verschil te kunnen maken met de druk van het vrije gas.

Ga naar boven
Stuur een bericht naar de CVD Webmaster