leren duik click groot

 

Molecule

Dit is de kleinste bouwsteen in een bepaalde stof of gas die nog steeds dezelfde eigenschappen heeft als die stof.
Deze molecule kan opgebouwd zijn uit verschillende atomen die samenhangen.

Dichtheid

Bij gelijke volumes kunnen verschillende stoffen een verschillend gewicht hebben en dus ook een verschillende massa. Daarom spreekt men over de dichtheid van een bepaalde stof. Dit is de massa van de stof gedeeld door het volume. Dichtheid van zoet water is 1 kg per dm3 en de dichtheid van zout water bedraagt 1,025 kg per dm3.

Dichtheid = m (massa) / V (volume)

Inert gas

Stikstof en helium zijn inerte gassen voor de mens. Wij ademen ze wel in, maar wij gebruiken ze niet voor een chemische reaktie en ze verlaten het lichaam zoals ze zijn binnengekomen. Dit in tegenstelling tot zuurstof dat wij gebruiken voor de verbranding in ons lichaam.

Kleuren

Waarom zien wij eigenlijk kleuren?

Wit licht bestaat eigenlijk uit een samenstelling van verschillende golflengten. Wanneer het zonlicht een objekt raakt, dan wordt een gedeelte van de golflengten geabsorbeerd en omgezet in warmte. De overblijvende golflengten worden teruggekaatst. Zien wij een wit voorwerp dan komt dat omdat bijna alle straling werd gereflekteerd. Er werd dus bijna niets geabsorbeerd. Een objekt is zwart wanneer het bijna alle straling geabsorbeerd heeft. De straling werd omgezet in warmte, vandaar dat een zwarte wagen in de zon warmer aanvoelt dan een witte wagen. Wanneer slechts een gedeelte van de golflengten geabsorbeerd werden, dan veroorzaken de teruggekaatste stralen een kleursensatie in onze ogen.

Retina

Dit is het netvlies in onze oogbol. Op dit netvlies komen de lichtstralen samen die door onze ooglenzen gebundeld werden. Het bestaat uit allerlei gevoelige cellen die het opgevangen licht vertalen in signalen die naar de hersenen gestuurd worden.

Ga naar boven
Stuur een bericht naar de CVD Webmaster