leren duik click groot

 

De meest belangrijke Corona maatregelen:
CVD: Clubduiken (21 april), Zwembadtraining & Cafetaria (24 maart), Materiaal (4 oktober)
AVOS: Nieuwsberichten op www.avos.be
NELOS: Algemeen: www.nelos.be/corona, NELOS-Info 462, Medisch: Adviezen GenCom 19-04-2022, SCUBA-duiker vragenlijst, CPR en Covid-19, Duikonderricht: NELOS-Info 481

21 april

NELOS: Er is een update van het 'Duikgeschiktheidsadvies van de medische commissies NELOS-LIFRAS-VVW in de context van de Covid-19-problematiek': NELOS-Info 482

Samengevat:

Belangrijk voor je gaat duiken blijft uiteraard de medische geschiktheid (het jaarlijks doktersattest én de extra opgelegde adviezen ivm COVID-19):
Pas als beide in orde zijn kunnen jullie het water in.
Duik Geschiktheid Adviezen voor verschillende groepen:
Groep 1: Heb je een effectieve COVID-infectie gehad met ernstige symptomen of een sterk vermoeden uitgesproken door een arts of ondervind je zelf een verminderde inspanningstolerantie.
=> 3 maanden duikverbod, duiken pas toegestaan na beoordeling door duikarts
Groep 2A: Heb je een positieve testuitslag gekregen met geen of lichte symptomen en klachtenvrij na 3 dagen (na test/symptomen).
=> 7 dagen duikverbod (na test/symptomen), daarna geleidelijke hervatting. Blijvend klachten, contacteer duikarts.
Groep 2B: Heb je een positieve testuitslag gekregen met symptomen die 3 dagen of meer duren (na test/symptomen).
=> 28 dagen duikverbod (na test/symptomen), daarna geleidelijke hervatting. Blijvend klachten, contacteer duikarts
Groep 3: Alle andere duikers.

Symptomen zoals pijn op de borst, uitgesproken moeheid, kortademigheid, koorts en hartkloppingen kunnen een waarschuwingssignaal zijn voor het optreden van complicaties, zoals bv. ontsteking van het hartzakje of de hartspier, en zijn altijd een signaal om een arts te contacteren.
We kunnen verder niet genoeg benadrukken dat de hervatting van de sportactiviteit op een geleidelijke manier moet gebeuren, met vermijden van bruuske/intensieve belastingen. Het onderhouden van een goed conditioneel niveau blijft uiteraard ook geadviseerd om de duiksport op een veilige manier te kunnen beoefenen.

24 maart 2022

Volgende wijzigingen zijn van kracht sinds 7 maart:
- Een mondmasker is niet meer verplicht, noch binnen noch buiten, dus ook niet meer in het zwembad
- Een CO2-meter blijft verplicht in binnenruimtes van sportaccommodaties en horeca, dus deze is nog steeds aanwezig in onze leslokalen en cafetaria. De limietwaarde is 1500 ppm
- In kleedkamers waar geen CO2-meter hangt, is de omkleedtijd beperkt tot 15 minuten, dus ook in het zwembad
- Er bestaat geen maximum aantal personen meer voor activiteiten en er is geen Covid Safe Ticket (CST) meer nodig dus onze evenementen kunnen gewoon doorgaan
- Het dragen van een mondmasker in een kantine/cafetaria vervalt ook voor het personeel en een CST is niet meer nodig, dus onze cafetaria is terug open voor iedereen

30 januari 2022

Dag CVD'ers,

Via deze willen we jullie laten weten dat we vanaf morgen de kantine weer mogen openen (zowel op maandag als woensdag).
Door het verlaten van het openingsuur naar 00u00 (ipv 23u00) kunnen we eindelijk weer genieten van een welverdiend drankje na onze training én hebben we de gelegenheid om weer samen te komen en wat na te praten.
Het feestbestuur zorgde alvast voor een gevulde ijskast. Helaas wel nog met volgende beperkingen/verplichtingen:

- cafetaria:

- Sluitingsuur wijzigt van 23 naar 00 uur.
- Mondmasker blijft verplicht vanaf 6 jaar behalve wanneer je zit.
- Covid Safe Ticket blijft verplicht vanaf 16 jaar.
- CO2-meter (zal ook aanwezig zijn in de kelder). Dit blijft verplicht in binnenruimtes van sportaccommodaties en horeca.
De streefwaarde is een debiet verse lucht of luchtzuivering van 40m³ per persoon per uur of maximale CO2-concentratie van 900 ppm. De limietwaarde is een debiet verse lucht of luchtzuivering van 25m³ per persoon per uur of maximale CO2-concentratie van 1200 ppm.

Namens het kernbestuur,
Tom Peers
Duikschoolleiding CVD

29 november 2021

Beste leden, actievelingen,

Gezien de nieuwe corona regels vanuit de verschillende overheden en vanuit Nelos zijn wij als club ook alweer genoodzaakt nieuwe maatregelen te nemen en te communiceren naar jullie toe.

De algemene regel om steeds 1,5m afstand te respecteren én geldende afspraken m.b.t. het zwembad algemeen en de leslokalen blijven van tel:

- zwembad algemeen: masker plicht vanaf de ingang tot in de kleedkamers (de 'natte' zone is mondmasker vrij)
- leslokalen: masker plicht voor alle deelnemers tot je zit op je plek, een CO2 meter die de ruimte continu monitort en het stopzetten van de les vanaf 1200 ppm CO2

De regels voor het openen van de cafetaria na de training zijn echter wel gewijzigd!

- cafetaria: een Covid Safe Ticket is verplicht aan te tonen en een CO2 meter monitort de ruimte blijven uiteraard van tel.
een sluitingsuur vanaf 23u werd extra opgelegd vanuit de overheid.

Hierdoor hebben wij als club beslist om met ingang van vandaag de cafetaria niet meer te openen op maandag én woensdagavond (voor de vrijduikers en OWH).
De mogelijkheid om binnen in de kelder van de Wezenberg nog een drankje te nuttigen wordt m.a.w. tijdelijk opgeschort voor iedereen. Gelieve hier rekening met te houden.

Laat ons hopen dat we snel weer kunnen terugkeren naar onze oude gewoonten maar tot dan helaas, moeten we als organisatie deze regels volgen.

Namens het kernbestuur,
Tom Peers
Duikschoolleiding CVD

26 november 2021

NELOS: Omwille van de vele wijzigingen met betrekking tot de ‘corona-maatregelen’, werd er een nieuwe NELOS-Info 462 doorgestuurd met de nieuwe corona-update: NELOS-Info 462

18 november 2021

NELOS: Er is een update van het 'Duikgeschiktheidsadvies van de medische commissies NELOS-LIFRAS-VVW in de context van de Covid-19-problematiek' beschikbaar op pagina https://nelos.be/artikel/Corona
De laatste versie is: Aangepaste_adviezen_update_20211108.pdf

5 november 2021

Beste leden, actievelingen,

Gezien de nieuwe corona regels vanuit de verschillende overheden en vanuit Nelos zijn wij als club ook genoodzaakt nieuwe maatregelen te nemen en te communiceren naar jullie toe.
Voor sommigen een verzuchting, voor anderen een extra last. Zo gaat dat nu eenmaal.
Spijtig genoeg worden we hiermee nu reeds 2 seizoenen geconfronteerd. Als club hadden we het uiteraard ook liever anders gezien.
Niets aan te doen!

Vanaf nu zullen volgende regels gelden bovenop de algemene regel om 1,5m afstand te respecteren:

- zwembad algemeen: masker plicht vanaf de ingang tot in de kleedkamers (de 'natte' zone is mondmasker vrij)
- leslokalen: masker plicht voor alle deelnemers (ook tijdens de les), een CO2 meter monitort de ruimte en vanaf 1200 ppm CO2 zal ook de lesgever een mondmasker dragen.
- cafetaria: een Covid Safe Ticket is verplicht aan te tonen, een CO2 meter monitort de ruimte en bij waarden >1200ppm zullen de cafetaria gebruikers verhuizen naar de gang tussen de inkomhal en het zwembad (met open deuren naar de binnenkoer van de Wezenberg).

Laat ons hopen dat we snel weer kunnen terugkeren naar onze oude gewoonten maar tot dan helaas, moeten we als organisatie de geldende regelgeving volgen.

Namens het kernbestuur,
Tom Peers
Duikschoolleiding CVD

4 oktober 2021

Ondertussen zijn we opnieuw kunnen opstarten met de 1*D en 2*D brevetten en trainen we opnieuw op maandagavond. Ondanks de versoepelingen in de maatschappij, zijn we nog steeds gebonden aan bepaalde richtlijnen van o.a. Stad Antwerpen en Nelos. Op basis daarvan vinden jullie hieronder de afspraken rond het gebruik van zwembad- en buitenmateriaal van CVD.

ALGEMENE PRINCIPES

 • Iedereen neemt eigen ABC en ontspanners mee.
 • (i) Alle Kandidaten 1*D; (ii) de Kandidaten 2*D zonder eigen ontspanner of die ze niet mee willen/kunnen nemen; en (iii) het kader die ze niet wil meenemen, kunnen ontspanners/jacket van de club te gebruiken. Deze worden echter steeds gelabeld op naam.
 • Wie ABC materiaal vergeet, kan dit van de club lenen, maar K 1*D hebben voorrang en dit mag niet structureel worden.
 • Materiaal dat gelabeld is:
  • Jackets en ontspanners: worden niet meer ontsmet na gebruik, maar hangt een week weg en wordt nadien terug door dezelfde persoon gebruikt.
 • Materiaal dat niet gelabeld is:
  • Brillen en tuba: worden na elke les ontsmet door de materiaalmeesters
  • Vinnen, loodgordel, OSB, backpack: worden niet ontsmet.

BUITENMATERIAAL

 • Lange termijn verhuur wordt stopgezet. Ten laatste maandag 25 oktober moet dit worden binnengebracht (na de Mosselduik).
 • Leden kunnen opnieuw buitenmateriaal ontlenen van de club via de normale procedure. Op voorhand aanvragen, maandag meenemen en week nadien binnenbrengen.
 • Ontspanners worden na binnenbrengen ontsmet en vervolgens 14 dagen weggehangen in quarantaine (bijv. wasknijper met datum op)
 • Jackets, loodgordels, lood en buitenvinnen worden niet ontsmet en kunnen opnieuw uitgeleend worden zonder 'quarantaine' periode

Sportieve groeten,
Tom Peers
Duikschoolleiding CVD

23 september 2021

NELOS: Omwille van de vele wijzigingen met betrekking tot de ‘corona-maatregelen’, werd er een nieuwe NELOS-Info 451 doorgestuurd met de nieuwe corona-update: NELOS-Info 451

3 september 2021

Eindelijk is het zover!!!!!!!
We keken ondertussen bijna 2 jaar uit naar een 'normale' start van het duikschool jaar, het moment is (onder voorbehoud) aangebroken.
Zoals het er nu naar uitziet kunnen we starten zoals we dat deden in 2019.

Graag verwelkomen we jullie vanaf maandag 6 september volgens onderstaande planning:
20u00: vanaf 4/10 theorielessen in de kelder voor de huidige kandidaten 2*D (jullie kregen hiervoor een aparte mail van Erika)
21u15: zwembadtraining
     -  Huidige kandidaten 2*D: conditietraining en start protocol training
     -  Alle andere brevetten: Algemene conditietraining (olv Bob)
     -  Vrijzwemmers in het diepe deel v/h bad
22u10: zwembadtraining hogere brevetten (communicatie volgt later volgens brevet 3*D, AI, 4*D, 1*I)
Brevet specifieke communicatie krijg je via jullie brevet verantwoordelijken.
 
Vrijduikers en Onderwaterhockey trainen op woensdagavond (eventuele theorie van 20u00 tot 21u00 en zwembad van 21u15 tot max. 23u00).
 
Na de trainingen verwelkomen we iedereen weer graag in de kelder van de Wezenberg voor een natje en een droogje vanaf 22u tot ...
 
Afspreken kunnen we weer zoals vanouds, binnenkomen via de hoofdingang en voor de theorielessen spreken we af in de kelder, voor de zwembadlessen aan de trap, achter de kassa.
Voor wat betreft de masker plicht... voorzie zeker nog een mond/neus masker voor de verplaatsingen in het zwembadgebouw. Vanaf de natte zone (voorbij de kleedkamer) zijn we normaal gezien masker vrij.
Houd het veilig (respecteer de 1.5 meter regel zoveel als mogelijk) voor je mede duikers, niet iedereen hoeft even vertrouwd te zijn met de versoepelingen als jij!

Laat ons er op een verantwoordelijke manier weer het beste van maken en indien je nog met vragen zit, dan hoor ik het uiteraard graag! Wij kijken er met het ganse kader alvast erg naar uit, tot snel!

Sportieve groeten,
Tom Peers
Duikschoolleiding CVD

3 juli 2021

Aangepaste richtlijnen voor CVD-clubduiken:
Belangrijk voor je gaat duiken blijft uiteraard de medische geschiktheid (het jaarlijks doktersattest én de extra opgelegde adviezen ivm COVID-19):
Pas als beide in orde zijn kunnen jullie het water in.
Duik Geschiktheid Adviezen voor verschillende groepen:
Groep 1: Heb je een effectieve COVID-infectie gehad met ernstige symptomen of een sterk vermoeden uitgesproken door een arts of ondervind je zelf een verminderde inspanningstolerantie.
=> 3 maanden duikverbod, duiken pas toegestaan na beoordeling door duikarts
Groep 2: Heb je een positieve testuitslag gekregen of kwam je in nauw contact (zonder voldoende bescherming) met een persoon met COVID-infectie of een vermoeden.
=> 45 dagen duikverbod, duiken pas toegestaan na beoordeling door duikarts
Groep 3: Alle andere duikers

=> Check jezelf via de COVID_SCUBA-duiker_vragenlijst en indien geen symptomen dan is duiken toegestaan volgens de regels van de overheid, NELOS/LIFRAS en de lokale veiligheidsafspraken.

26 juni 2021

Aangepaste richtlijnen voor CVD-clubduiken:
Gezien de beperking van 30 personen in Nederland kunnen ‘niet-duikers’ nog niet worden toegelaten op de clubduiken. We hopen (en vermoeden) wel dat ook in Nederland weldra verdere versoepelingen worden afgekondigd.
Momenteel is Nederland nog steeds ‘ROOD’

Belangrijk voor je gaat duiken blijft uiteraard de medische geschiktheid (het jaarlijks doktersattest én de extra opgelegde adviezen ivm COVID-19):
Pas als beide in orde zijn kunnen jullie het water in.
Duik Geschiktheid Adviezen voor verschillende groepen:
Groep 1: Heb je een effectieve COVID-infectie gehad met ernstige symptomen of een sterk vermoeden uitgesproken door een arts of ondervind je zelf een verminderde inspanningstolerantie.
=> 3 maanden duikverbod, duiken pas toegestaan na beoordeling door duikarts
Groep 2: Heb je een positieve testuitslag gekregen of kwam je in nauw contact (zonder voldoende bescherming) met een persoon met COVID-infectie of een vermoeden.
=> 45 dagen duikverbod, duiken pas toegestaan na beoordeling door duikarts
Groep 3: Alle andere duikers

=> Check jezelf via de COVID_SCUBA-duiker_vragenlijst en indien geen symptomen dan is duiken toegestaan volgens de regels van de overheid, NELOS/LIFRAS en de lokale veiligheidsafspraken.

8 juni 2021

NELOS: Er werd een nieuwe NELOS-Info 440 doorgestuurd met de nieuwe corona-update: NELOS-Info 440

25 maart 2021

NELOS: Er werd een nieuwe NELOS-Info 431 doorgestuurd welke een update geeft van de coronamaatregelen van NELOS-Info 430 specifiek voor 'Voor personen vanaf 19 jaar (bubbel van 4 i.p.v. 10)'.

11 maart 2021

NELOS: Er werd een nieuwe NELOS-Info 430 doorgestuurd welke een update geeft van de coronamaatregelen specifiek voor 'OPLEIDINGEN EN TRAININGEN IN ZWEMBADEN + OPENWATERACTIVITEITEN' en voor alle andere zaken verwijst naar NELOS-Info 416

1 februari 2021

NELOS: Er werd een nieuwe NELOS-Info 422 doorgestuurd welke een update geeft van de coronamaatregelen specifiek voor 'jongeren van 13 t.e.m. 18 jaar' en voor alle andere zaken verwijst nog naar NELOS-Info 416

21 januari 2021

NELOS: Er werd een nieuwe NELOS-Info 420 doorgestuurd welke een update geeft van de coronamaatregelen specifiek voor 'DUIKERSHUIS EN NELOS-SECRETARIAAT' en voor alle andere zaken verwijst naar NELOS-Info 416

28 december 2020

Beste leden,

Op de valreep kunnen we jullie in 2020 vanuit CVD nog goed nieuws brengen.
Van Stad Antwerpen hebben we 'groen licht' gekregen om onder strikte voorwaarden vanaf maandag 04 januari 2021 de trainingen te hervatten.

LEES ONDERSTAANDE INFO DUS ZORGVULDIG!

Op maandag enkel algemene conditietraining die zoals altijd, toegankelijk is voor alle niveau's( van kandidaat 1*D tot ...), op woensdag enkel Onderwaterhockey en Vrijduiken.

We krijgen zowel maandag als woensdag 6 kleedkamers ter beschikking waar telkens max. 4 personen gebruik van mogen maken (dus in totaal maximum 24 personen).
Deze 4 personen worden als 1 bubbel beschouwd gedurende de gehele training en de 1,5 meter regel blijft ook binnen de bubbel van tel!
- De verschillende bubbels zullen ook in het zwembad met een tussenafstand van ca. 3m uit elkaar gehouden worden.
- Douchen na de training is toegestaan maar dit kan enkel bubbel per bubbel.

Fysiek contact wordt niet toegestaan, ook niet onderwater!
Er zullen m.a.w. geen oefeningen gedaan worden op reddingen, slepen, duwen of trekken, geen wedstrijdjes, ... enkel individuele oefeningen dus op techniek en conditie!

Praktisch:

Verzamelen buiten aan de zij- ingang om 21u15
Start: ca. 21u25.
Einde: tussen 22u30 en 22u40 (afhankelijk van het programma van de dag)

Maandag: 6 kleedkamers met max. 22 deelnemers + 1 lesgever + 1 redder (= max 24 personen afhankelijk van de verdeling van de dames / heren)
Woensdag: OWH: 3 kleedkamers met max. 10 deelnemers + 1 lesgever + 1 redder (= max 12 personen afhankelijk van de verdeling dames / heren)
Vrijduikers: 3 kleedkamers met max. 10 deelnemers + 1 lesgever + 1 redder (= max 12 personen afhankelijk van de verdeling dames / heren)
De ingang naar het zwembad is nog steeds via de zijkant.
Verzamel buiten (met mondmasker) tot je daar verdere instructies krijgt.

Verder is een mondmasker verplicht in alle publieke ruimtes: (Zij)inkomhal, Kleedkamer, Sanitaire voorzieningen, Gangen.
In de natte zones (aan de waterkant rond het zwembad / douche) is het mondmasker niet meer verplicht. Je kan het daar afzetten en in je sporttas steken.

Om alles correct in te plannen en te registreren moet je vooraf inschrijven via de CVD website voor de algemene conditietraining en de onderwaterhockey. De vrijduikers zullen meer info krijgen over hun inschrijfprocedure.
Inschrijven kan via: http://www.cvdduikclub.be/trainingen, let vooral op de juiste keuze van de datum én vol = vol.

We rekenen er op dat iedereen zich verantwoord zal gedragen en strikt de regels zal volgen.
Er zal vanuit het bestuur en stad Antwerpen op worden toegekeken en bij overtredingen zullen de trainingen worden stilgelegd en (helaas) opgeschort.

Het volledige protocol vind je hier Protocol Antwerpse zwembaden 12-2020
Een super fijn (knus) eindejaar, blijf gezond allemaal en hopelijk tot snel aan de waterkant!

Sportieve groeten,
Tom Peers
Duikschoolleiding CVD

4 december 2020

NELOS: Bijgevoegd vind je een nieuwe NELOS-Info nr. 416 welke een update geeft van de coronamaatregelen en wat dit betekent voor de duiksport. NELOS-Info 416

30 november 2020

Beste CVD duikvrienden,

Waarschijnlijk was je ook blij te horen dat de zwembaden terug open mochten en was het reeds uitkijken naar de eerste training deze of volgende week.

Helaas kregen we dit nieuws vanuit stad Antwerpen: Helaas mogen de trainingen voor groepen boven de 12 jaar nog NIET doorgaan.

Zie hieronder bepalend artikel:

Artikel 8, § 7. Niet-professionele sportieve wedstrijden en niet-professionele sporttrainingen kunnen enkel plaatsvinden voor deelnemers tot en met 12 jaar.

Wij zullen nog even geduld moeten hebben.
Hopelijk kunnen onze trainingen binnen een paar weken wel herstarten.

Hou je gezond, blijf in beweging en stay Safe!
Hopelijk tot snel!

Sportieve groeten,
Tom Peers
Duikschoolleiding CVD

3 november 2020

NELOS: In navolging van beslissingen van de regering op vrijdag 30 oktober 2020, volgt hier de update in verband met de corona-maatregelen. NELOS-Info 411

1 november 2020

Beste duikvrienden,

Zoals iedereen ondertussen alvast vernomen heeft en zoals we vorige maandag al halvelings konden voorspellen zijn sinds deze week tot nader order alle zwembaden gesloten.
Sterker nog, ons hele sociale leven gaat weer even in een noodzakelijke 'lockdown'.
Net nu we weer goed op dreef waren in de verschillende brevetten, tijdens de conditietrainingen, bij de vrijduikers en een mooie herstart kenden bij de Onderwater Hockeyers gaat de deur weer terug op slot.

Achter de schermen zullen we er alles aan doen om contact te kunnen houden en wie weet misschien eens enkele lessen of infosessies online te kunnen organiseren.
Wij blijven alvast zoeken naar veilige alternatieven en oplossingen om onze duikscholing niet zomaar los te laten.

Verder wil ik nog melden dat naast dit alles de Put van Ekeren voorlopig nog open blijft.
Deze week zagen jullie via het secretariaat hierover reeds informatie verschijnen, mijn oproep is uiteraard om te genieten van het duiken MAAR hou het veilig en hou je dus strikt aan de regels.
Enkel zo kunnen we er samen doorkomen en trachten de zaken die we nog wel mogen/kunnen in stand te houden.

Hou je gezond, blijf in beweging en stay Safe!

Hopelijk tot snel!

Sportieve groeten,
Tom Peers
Duikschoolleiding CVD

29 oktober 2020

Beste duikers,

Gezien de evolutie van en de hoge besmettingsgraad door het coronavirus zal het u niet verbazen dat ook wij duikers ons moeten aanpassen aan een striktere regelgeving.

Gezien een groot aantal duikstekken de deuren tijdelijk gesloten hebben, verwachten wij in de eerstvolgende dagen/weken een grote toeloop aan de Put van Ekeren. Net zoals in het voorjaar willen we de Put van Ekeren voor het duiken openhouden. Daarvoor zijn we meer dan ooit op jullie hulp aangewezen.

De Stad Antwerpen staat ons toe de Put van Ekeren verder open te stellen voor het duiken mits een strikte naleving van de regels.

Naast de reeds gekende regels (zie onderstaand) zijn wij genoodzaakt volgende acties met onmiddellijke ingang te starten:

 • Een filterblokkade met controle van de vergunning is ten allen tijde mogelijk en zal zeker in de drukke periode van kracht zijn.
 • Duikers zonder geldige vergunning zal de toegang ontzegd worden. Noteer dat er tijdelijk geen nieuwe dag- of individuele vergunningen aangekocht kunnen worden, niet ter plaatse, noch via de website.
 • U wordt verzocht uw vergunning klaar te houden bij aankomst.
 • Het parkeren zal streng gereglementeerd moeten verlopen – de afstandsregels tussen de auto’s moeten gerespecteerd worden. (zie ook signalisatie op de grond)
 • Mondmaskers zijn verplicht vanaf aankomst tot vertrek.
 • De sociale afstand (1,5 m) moet ten allen tijde gerespecteerd worden.
 • Strenger toezicht op gedrag aan het ponton.
 • Geen tafels en stoelen op de parking, geen après-duik. Na de duik wordt u verzocht het terrein zo snel mogelijk te verlaten.

Noteer dat de politie aangekondigd heeft regelmatig te patrouilleren en er geen verwittigingen meer zullen gegeven worden. Om het met de woorden van een minister te zeggen: “De speeltijd is voorbij”.

Algemeen stellen wij vast dat onze richtlijnen goed opgevolgd worden. Dit verheugt ons en daarvoor zijn wij u allen dankbaar. Alleen door een consequent respect voor de afspraken kunnen wij onze geliefde Put openhouden.

Het gaat immers om een uiterst moeilijk en fragiel evenwicht tussen veiligheid en gezondheid enerzijds en genieten van onze duiksport anderzijds. Dikke merci aan iedereen die ons helpt om deze discipline te handhaven.

Wij danken voor jullie begrip en samen houden we de Put open!

Het AVOS-bestuur

29 oktober 2020

NELOS: In navolging van de regering, volgt hier de update in verband met de corona-maatregelen. NELOS-Info 410

22 oktober 2020

NELOS: In bijlage vinden jullie de aanvullingen aan de duikmedische adviezen van 25/09/2020). Adviezen GenCom 22-10-2020

15 oktober 2020

NELOS: Gelieve in bijlage de aangepaste richtlijnen te vinden wat betreft de opleidingen van het Duikonderricht. Het examen Duiker-Hulpverlener zal door de corona-perikelen dit jaar niet meer doorgaan. NELOS-Info 408

14 oktober 2020

NELOS: In bijlage vind je Nelosinfo 407 waarin de gevolgen voor onze sport worden uitgelegd nu we in de sportsector van kleurcode geel naar kleurcode oranje gaan. NELOS-Info 407

30 september 2020

NELOS: In bijlage vinden jullie de geupdate duikmedische adviezen (22/9/2020). Er zijn wel wat zaken gewijzigd, die staan in het groen aangeduid. Adviezen GenCom 25-09-2020

29 september 2020

Beste CVD-kader,

Op vraag van velen van jullie besloten we om ook met CVD de clubduiken weer op te starten.
Uiteraard gaat dit in corona tijden gepaard met extra maatregelen.
Nog enige tijd zullen we niet de vrijheid hebben om dit te doen zoals we dit al jaren gewoon zijn, helaas!

In bijlage vinden jullie een richtlijn welke voor jullie werd opgesteld en die jullie als hulpmiddel kunnen gebruiken bij de organisatie van jullie clubduik.
COVID-19 ADV richtlijnen voor clubduiken

We vragen jullie dan ook, als kader van CVD, uitdrukkelijk om deze richtlijnen op te volgen.

Meer nog, en dit telt zeker ook in het zwembad, we vragen jullie om, als ambassadeurs van de club, jullie achter al de 'extra-afspraken' te zetten.
Als club hebben we bepaalde verantwoordelijkheden die we moeten uitdragen naar al onze leden.
Uiteraard mag iedereen een eigen mening hebben mbt COVID-19 en zijn persoonlijke bevindingen mogelijks minder conservatief dan hoe wij dit als club moeten aanpakken,
doch doe ik via deze weg een oproep om je binnen clubverband te gedragen als een 'gentleman' t.o.v. jouw club.
We verwachten van ieder van jullie hierin een voorbeeldfunctie.

Zijn er zaken waarmee je het écht niet kan vinden, dan horen wij dat als kernbestuur graag.
Wij staan open voor feedback en zijn absoluut bereid tot overleg en verantwoording voor het nemen van bepaalde beslissingen.
Daar waar mogelijk kunnen we zelfs onze richtlijnen aanpassen zolang dit in lijn ligt met de algemene veiligheid van iedereen.

Door allemaal samen aan hetzelfde 'zeel' te trekken kunnen we deze minder comfortabele periode absoluut ook weer doorkomen!

Nogmaals bedankt allemaal voor jullie inzet!

Sportieve groeten,
Tom Peers
Duikschoolleiding CVD

25 september 2020

Beste CVD duikvrienden,

Na een vorige algemene communicatie ivm de COVID-19 afspraken voor het zwembad (COVID-19 protocol zwembadtrainingen) volgt nu zoals beloofd nog extra informatie i.v.m. afspraken rond het gebruik van materiaal. (COVID-19 regels zwembadmateriaal)
Het was geen eenvoudige oefening maar we zijn er van overtuigd dat we nu al het nodige doen om jullie in een zo veilig mogelijke omgeving te kunnen laten trainen.

Enkel dus nog door het strikt volgen van bijgevoegde regels kunnen wij als club garanderen dat iedereen in veiligheid (voor elkaar) kan trainen en we het materiaal week na week virusvrij kunnen aanbieden.
We rekenen dus absoluut op jullie medewerking!

EXTRA:
We kregen via verschillende kanalen de vraag om ook op woensdag het zwembad beschikbaar te stellen voor de vrij-zwemmers.
Na enig beraad kunnen we dit helaas niet toestaan. Naast het feit dat een groot deel van het zwembad moet worden vrijgehouden voor brandweer Antwerpen (en hun opleidingscentrum campus Vesta) blijft de resterende ruimte op woensdagavond enkel voorbehouden voor de onderwater-hockeyploeg (die onder hen geborgd een eigen redder hebben als zij trainen) en de vrijduik-afdeling van onze club (vrijduikers hebben een zeer specifiek buddysysteem waarvan steeds 1 persoon de veiligheid/toezicht van de ander garandeert).

Als club kunnen wij voor zwemmers op woensdag geen garantie geven dat jullie veiligheid (door een aanwezige redder/toezichter) gegarandeerd is noch dat er voldoende plaats is.
Vrij zwemmen op woensdag is dus niet toegelaten.
CVD-sportievelingen die aan hun conditie wensen te werken op woensdag zijn uiteraard wel welkom op de onderwaterhockey trainingen!!

Als tegemoetkoming willen we diegene die enkel komen om wat baantjes te trekken wel de kans geven om dit op maandagavond te doen.
Vanaf 21u30 zijn jullie toegelaten in de kleedkamers en aansluitend vanaf ca. 21u35 kunnen jullie naar het zwembad komen.
Geef zodoende steeds eerst even de kans aan de lopende brevetten om hun materiaal te fitten en te water te gaan zodat er voor jullie ruimte is om naar de waterkant te komen.
Aanmelden doe je EERST bij de toezichter van dienst die jullie registreert en zal aangeven waar in het zwembad er ruimte is om te zwemmen.
Dit is afhankelijk van de aanwezigheid van de brevetten en eventueel brandweer en kan dus elke week anders zijn.
Vrij-zwemmers trekken enkel baantjes, zij doen GEEN apneus!

Uiteraard is het niet de bedoeling dat diegenen die komen voor de algemene conditietraining hier eerst voltallig komen mee zwemmen want zo creëren we weer een plaatsgebrek en moeten we deze aanpassing weer terug afschaffen.

Aan diegenen die deze week niet op de training zijn geraakt:
De hoofdingang richting groepskleedkamers is niet geopend!
Iedereen moet via de rechtse zijkant van het zwembad (zijingang aan het materiaalhok) het zwembad betreden. Daar de schoenen uit doen en via het zwembad naar de kleedkamers gaan.
Na de training het zwembad verlaten doe je wel via de gewone (centrale) uitgang.

Tot snel!

Sportieve groeten,
Tom Peers
Duikschoolleiding CVD

21 september 2020

Beste leden, duikvrienden,

Eindelijk is het dan zo ver. Vanavond hervatten de trainingen weer.
Oef, eindelijk!!

Zoals jullie al wel wisten en vermoedden zal het echter met een aangepast programma zijn met duidelijk afgelijnde COVID-afspraken.COVID-19 protocol zwembadtrainingen

VOORLOPIGE UURREGELING:
- Theorie 2*D: van 20u00 tot 21u15
- Zwembad 1*D en 2*D: van 21u25 tot 22u10
- zwembad OWH - Conditietraining en vrijzwemmers: van 22u15 tot 23u00

Nota: de cafetaria (kelder) zal tot nader order nog gesloten zijn om samen te komen voor of na de training. Hiervoor zullen we nog even moeten wachten.

Dit alles is allesbehalve ideaal en we zijn er ons van bewust dat dit voor sommigen 'vervelend' is om later te moeten trainen maar in functie van lopende opleidingen van vorig duikschooljaar, nodige ruimte aan de waterkant (afstand tussen de kandidaten) en beschikbaarheid van ruimte in de kleedkamers moeten we als club keuzes maken.
Van zodra we hier aanpassingen kunnen/mogen doorvoeren zullen we dat zeker doen en passen we onze organisatie aan.
Tot dan trainen we onder het 'mom' van: Beter iets dan niets!

Alvast erg bedankt voor jullie begrip en medewerking!

Hopelijk tot straks aan de waterkant!

Sportieve groeten,
Tom Peers
Duikschoolleiding CVD

28 augustus 2020

Beste duikvrienden,

Jullie hebben lang moeten wachten op positief nieuws van onze kant maar uiteindelijk wordt jullie geduld beloond!!
Na enige tijd aandringen bij de sportdienst van stad Antwerpen hebben we eindelijk uitsluitsel gekregen van hoe we de komende weken, en dus de start van het nieuwe duikschooljaar, mogen aanvatten.

We brengen deze keer dus goed nieuws, ... zij het onder strikte voorwaarden.
Zo zal helaas de kantine nog niet geopend mogen worden wat betekent dat het clubleven nog geen 'herstart' zal kennen MAAR de trainingen zullen alvast wel kunnen hervatten.
Elkaar terug 'fysiek' ontmoeten zal, beperkt weliswaar, dus terug mogelijk zijn!
HOERAAAH dat is alvast meer dan niets!

Niet onbelangrijk: Hoe gaan we van start?

Op 07/09 zullen we enkel een conditietraining voorzien van 21u15 tot ca 22u15 en een OWH training, van 22u00 tot ca. 23u00.
Deze eerste training zal een soort van 'proefmoment' worden welke ons als club in de mogelijkheid stelt om nog bij te schaven waar nodig.
Op deze dag zal er enkel een conditietraining voorzien worden door Bob (en enkele assistenten) én een eventuele Onderwater Hockey training (OWH)
Geen brevet trainingen op deze avond alsook geen ruimte voor de vrij-zwemmers!!
Iedereen voorziet eigen ABC materiaal (bril, tuba, lood en palmen), er is geen mogelijkheid tot uitlenen van CVD materiaal.

Op 14/09 zal er geen activiteit georganiseerd worden in de Wezenberg aangezien iedereen dan deelneemt aan de online Algemene Ledenvergadering!! (noteer dit zeker in jullie agenda's - zie vorige mailing)

Op 21/09 starten we terug de brevet trainingen op (theorie en praktijk), alsook de conditietraining, de OWH training en de ruimte voor de vrij-zwemmers.
Brevet Training 1*D en 2*D krijgen theorie van 20h00 tot 21u10 en gaan te water van 21u15 tot 22u10.
De OWH, conditietraining en de vrijzwemmers zullen het zwembad ter beschikking hebben van 22u10 tot 23u00.

Dit is een wijziging t.o.v. de normale planning die we kennen maar is absoluut noodzakelijk om de lopende brevetten van vorig duikschooljaar te kunnen afronden en iedereen 'corona' -proof de gelegenheid te geven om alvast weer op te starten.
We hopen hiervoor dan ook op ieders begrip.

Eventuele wijzigingen in planning of aanpak zullen uiteraard tijdig gecommuniceerd worden.
De concrete planning en lesrooster per brevet ontvangen jullie via de brevet verantwoordelijken.

Voor de vrijduikers die op woensdag trainen volgt weldra een afzonderlijke communicatie.
Overleg met de verantwoordelijken wordt weldra gepland en zal dus snel volgen.

BELANGRIJK OM WETEN:

- Geen kantine voor of na de training --> helaas nog geen mogelijkheid om het clubleven al terug leven in te blazen, enkel de trainingen al wel!

- Aankomst in de Wezenberg voor shift 1 om 21u15 stipt en vervolgens rechtstreeks naar de kleedkamers. (Idem voor shift 2 om ca. 21u55)
Geen samenscholing dus in de inkomhal + verplicht dragen van een neus/mond-masker vanaf binnenkomst tot in de kleedkamers en na de training vanaf de kleedkamers tot weer terug buiten. Na de training m.a.w onmiddellijk huiswaarts (helaas), de kantine is niet open.

- In de kleedkamer: Laat steeds 2 lege kapstokken tussen de gebruikte. Zo borgen we voldoende tussenafstand én borgen we ook dat de 2de shift zich met voldoende tussenafstand kan omkleden ( de 2 shiften zullen immers nooit gelijktijdig in de kleedkamer aanwezig zijn).

Onderaan vinden jullie de officiële richtlijnen van stad Antwerpen ter verduidelijking ook terug.

Helaas zijn we nog niet waar we graag weer zouden staan maar we zetten alvast een grote stap richting duikscholing ... het clubleven volgt hopelijk snel!

Sportieve groeten,
Tom Peers
Duikschoolleiding CVD

16 augustus 2020

Beste duikvrienden,

Iets later dan wat jullie gewoon waren (maar dit komt uiteraard door vakantie) willen we jullie zeker op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen ivm de duiksport versus clubactiviteiten.
Uiteraard hebben jullie zelf reeds vernomen dat vooral in de provincie Antwerpen en ook Zeeland COVID-19 weer een opflakkering kent waardoor de lokale overheden extra maatregelen hebben opgelegd.
Gezien de verstrengde 'bubbels', beperkingen ivm groepsactiviteiten, negatief advies ivm niet essentiële verplaatsingen, ... moeten wij helaas mededelen dat tot nader order de geplande clubduiken niet zullen doorgaan!
Van zodra dit wel weer kan horen jullie het van ons!
Ook aan de Put van Ekeren werden de maatregelen weer opgevoerd en zijn clubactiviteiten nog steeds (terug) uit den boze.
Lees zeker de nieuwe richtlijnen nog eens na voordat je vertrekt! https://www.avos.be/site/index.php

Evenwel laat ik met graagte weten dat individueel afspreken met een buddy zeker nog toegelaten wordt en duiken dus nog wel mogelijk blijft!!
Het belangrijkste aandachtspunt wordt nu om de lokale (landelijke, provinciale, stedelijke, …) bepalingen op te volgen en hierover de nodige informatie in te winnen; uiteraard dienen alle richtlijnen die strenger zijn dan de NELOS-richtlijnen ook steeds consequent te worden opgevolgd.

Onderaan deze mail vinden jullie de eerdere communicaties informatief ook nog terug die jullie duidelijkheid geven over medische geschiktheid versus COVID-19 en afleggen van proeven binnen de verschillende brevetten.

Hou jullie aan de geldende (lokale) beperkingen, er wordt (vb. aan de Put) vaak en streng gecontroleerd door de politie!

Geniet van het duiken en stay Safe!

Sportieve groeten,
Tom Peers
Duikschoolleiding CVD

12 augustus 2020

Beste duikvrienden,

Gezien de recente ontwikkelingen op federaal, provinciaal en lokaal vlak, hebben wij de richtlijnen voor het duiken in de Put van Ekeren aangescherpt. Op 27-07 hebben we een aanpassing van de richtlijnen op onze website gepubliceerd.
Vandaag voegen we hieraan nog enkele verduidelijkingen toe.

Zoals jullie weten hebben wij recentelijk ook enkele aanpassingen aan het ponton aangebracht met een dubbel doel:

- Onze duikers van dienst zijn met handige steunen en houvasten
- Zwemmers ontmoedigen (aanlopen en verspringen bemoeilijken)
- Nogmaals duidelijk maken dat zwemmen verboden is (ton met verbodsteken)
een fotoreportage hiervan vind je op de AVOS facebookpagina.

Graag deze info aan jullie leden bezorgen.
Voor verdere info houden we ons graag ter beschikking.

Samen houden we de Put open!
Sportieve groeten en tot aan de waterkant!

Het AVOS-bestuur

5 augustus 2020

Beste duikvriend,

De maatregelen en verdere updates betreffende het coronavirus worden door NELOS vzw kort op de voet opgevolgd.

De bepalingen van 1 juli, zoals reeds gecommuniceerd, blijven geldig; er mag dus nog gedoken en getraind worden alsook kunnen theorielessen nog steeds worden gegeven.

Het belangrijkste aandachtspunt wordt nu om de lokale (landelijke, provinciale, stedelijke, …) bepalingen op te volgen en hierover de nodige informatie in te winnen; uiteraard dienen alle richtlijnen die strenger zijn dan de NELOS-richtlijnen ook steeds consequent te worden opgevolgd.

Van zodra er iets verandert, zal het nodige via onze website (https://nelos.be/artikel/Corona) gecommuniceerd worden.

Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen en de leden correct te informeren.

Stay Safe!

Het NELOS-team

31 juli 2020

Hallo,

Duiken in de Put van Ekeren blijft toegestaan!
Clubduiken worden weer verboden door de nieuwe, verstrengde Corona-maatregelen.
Ook nachtduiken worden verboden omwille van de avondklok die ingesteld is.
Hou ook rekening met de beperkte parkeermogelijkheden om voldoende afstand te houden. Is de parking vol, wacht dan tot er weer plaats vrijgekomen is. Blijf daarom niet hangen na een duik maar maak plaats voor andere duikers.
Het dragen van een mondmasker op de parking is verplicht!
Op de AVOS-website vind je alle maatregelen die nu geldig zijn: www.avos.be
We vragen met aandrang om de maatregelen strikt op te volgen.
Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Het AVOS-bestuur

9 juli 2020

Beste duikvrienden,

Zoals verwacht heeft Nelos de maatregelen naar aanleiding van COVID-19 aangepast aan de huidige situatie.

Belangrijk voor je gaat duiken blijft uiteraard de medische geschiktheid (de algemene én de extra opgelegde ivm COVID-19):
Pas als beide in orde zijn kunnen jullie het water in.
Duikgeschiktheidsadviezen voor verschillende groepen:
Groep 1: Heb je een effectieve COVID-infectie gehad met ernstige symptomen of een sterk vermoeden uitgesproken door een arts of ondervind je zelf een verminderde inspanningstolerantie.
=> 3 maanden duikverbod, duiken pas toegestaan na beoordeling door duikarts
Groep 2: Heb je een positieve testuitslag gekregen of kwam je in nauw contact (zonder voldoende bescherming) met een persoon met COVID-infectie of een vermoeden.
=> 45 dagen duikverbod, duiken pas toegestaan na beoordeling door duikarts
Groep 3: Alle andere duikers
=> Check jezelf via de COVID_SCUBA-duiker_vragenlijst en indien geen symptomen dan is duiken toegestaan volgens de regels van de overheid, NELOS/LIFRAS en de lokale veiligheidsafspraken.

Alle adviezen van de Geneeskundige Commissie in detail:
Duiken na COVID-19
Duiken na COVID-19 (aanvullende adviezen)

Verder mogen vanaf heden de clubduiken terug met meerdere personen, het aantal werd opgetrokken tot 50 deelnemers.
Opgelet, een heel aantal corona maatregelen blijven strikt van tel.
Volg de instructies dus nauw die je krijgt van de organiserende (assistent)Instructeur.

Het afleggen van proeven is ook terug toegelaten mits enkele aanpassingen én de regel die stelt dat een duiker eerst 5 duiken moet hebben uitgevoerd alvorens te starten met proeven en duikleidingen.
Een verkort overzicht vind je hieronder: (details vind je in de Nelos Info 397)
(ook hier geldt dat de afnemende (assistent)Instructeur je de uitvoerige details zal meegeven)

1*Duiker
✓ Doopduiken en opleidingsduiken zijn toegelaten.
2*Duiker
✓ Zijn vanaf heden opnieuw toegelaten: B2 en de elementaire duikleidingen (BL1, BL2 en BL3).
✓ Zijn opnieuw toegelaten vanaf 1 augustus 2020: B1, B3 en B4
3* Duiker
✓ Zijn vanaf heden opnieuw toegelaten: C2 en de duikleidingen (CL1, CL2, CL3 en CL4).
✓ Zijn opnieuw toegelaten vanaf 1 augustus 2020: C1, C3, C4 en C5. ✓
Assistent-Instructeur/4*Duiker
✓ Zijn vanaf heden opnieuw toegelaten: D2 en de duikleidingen (DL1, DL2, EL1 en EL2).
✓ Zijn opnieuw toegelaten vanaf 1 augustus 2020: D1, E3, D5 en D6.
1*Instructeur
✓ Alle proeven zijn opnieuw toegelaten.

Via deze link vinden jullie ook het protocol 'verantwoord onderwatersporten (update vanaf 1 juli)' terug, uitgegeven door NOB- Nederland en van tel voor al de Nederlandse duikplekken.

Hopelijk tot snel ergens aan de waterkant en vooral ook, hou het veilig!!

Sportieve groeten,
Tom Peers
Duikschoolleiding CVD

14 juni 2020

Liefste duikvrienden,

Het is dan eindelijk zover.
Zoals sommigen van jullie al konden vernemen via social media laat ook Nelos vanaf morgen toe dat we weer kunnen duiken in Nederland.

LET OP:
Er zijn nog steeds voorwaarden aan gekoppeld zoals dieptebeperking 40m, geen deco duiken (aanbeveling), geen proeven (ook geen duikleidingen), ... gedetailleerde info vinden jullie terug via https://nelos.be/artikel/Corona   (lees zeker ook de FAQ, deze kregen een update)
 + hou rekening met eventuele lokale voorwaarden én de algemene voorschriften opgelegd door NOB (Nederland) (zie bijlage)
 
Voor wat betreft de Put van Ekeren (AVOS) zijn er voorlopig nog geen wijzigingen, maw het organiseren van clubactiviteiten zijn daar nog niet toegelaten.

De komende week zullen we met het kernbestuur overleggen welke impact de nieuwe wijziging heeft op onze kalender (clubduiken, ...) en uiteraard communiceren we hierover zo snel als mogelijk!
 
Organiseer je goed (voorlopig nog los van de club) en vooral: HOU HET VEILIG EN HOFFELIJK!!    
 
Veel duikplezier alvast en hopelijk tot snel!
Sportieve groeten,
Tom Peers
Duikschoolleiding CVD

5 juni 2020

NELOS: Corona update Vrijduiken 05-06-2020

1 juni 2020

NELOS: Aangepaste adviezen van Geneeskundige Commissie Nelos-Lifras Adviezen GenCom 01-06-2020

AVOS: Muisbroek Update van de COVID-maatregelen 01-06-2020

18 mei 2020

NELOS: Heropstart Duiken Update_18-05-2020

9 mei 2020

NELOS: Heropstart Duiken Update_09-05-2020

5 mei 2020

NELOS: Heropstart Duiken Update_05-05-2020

3 mei 2020

Liefste duikvrienden;

Het is dan eindelijk zover.
Zoals jullie in de bijlagen van Nelos en Avos kunnen lezen is duiken ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN weer toegelaten vanaf maandag 04/05/2020.

De Put van Ekeren zal vanaf morgen weer geopend zijn
Let op, er zijn duidelijke beperkingen opgelegd, houd u dus zeker aan deze afspraken / tijdelijke regels!!

Naast jouw medische geschiktheid volgens Nelos info 392 (in bijlage), en de 'normale' jaarlijkse geschiktheid die in orde moet zijn, herhaal ik graag even volgende voorwaarden:

 • De duikploegen bestaan uit maximum 2 personen (exclusief personen die onder hetzelfde dak wonen).
  Deze duikploeg moet ook altijd uit dezelfde twee personen bestaan. --> Kies je buddy dus slim, het zal voor enkele weken alvast je vaste buddy moeten zijn!
 • De duiken gebeuren in open water
 • De veiligheidsafstand (1,5m) moet gegarandeerd zijn
 • Kleedkamers, douches en cafetaria’s zijn verboden
 • Iedere deelnemer staat borg voor een perfecte hygiëne (handen wassen, fysisch contact vermijden, dragen van masker als de 1.5m niet gegarandeerd kan worden).
 • Voor alle duikactiviteiten buiten het water (briefing, duikplatform, …) dient een oppervlakte van minimaal 4m³ per persoon gerespecteerd te worden.
 • Beperkte verplaatsingen met de wagen, niet carpoolen, worden toegestaan. Het is niet de bedoeling het land te doorkruisen.

Organiseer je goed en vooral: HOU HET VEILIG EN HOFFELIJK!!

Laatste nieuws ivm Corona kan je steeds mee opvolgen via:
- CVD: http://www.cvdduikclub.be/index.php/wat/activiteiten/409-coronavirus
NELOS: https://nelos.be/artikel/Corona
AVOS: https://www.avos.be
- Algemeen: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Hierbij willen wij benadrukken dat wij als club deze regels volgen.
Allerhande opmerkingen/nieuwsfeiten op sociale media of op andere 'duik sites' zijn voor interpretatie vatbaar en eigen meningen zijn uiteraard steeds persoonlijk maar worden door CVD niet ondersteund!

Veel duikplezier!

Sportieve groeten,
Tom Peers
Duikschoolleiding CVD

3 mei 2020

AVOS: De Put is vanaf morgen weer open!
Volledige tekst: Muisbroek - after covid maatregelen.pdf
Korte samenvatting: Muisbroek - after covid maatregelen - bullet points.pdf

3 mei 2020

NELOS: Heropstart Duiken NELOS-Info 292

28 april 2020

Beste duikfanaten

Na weken van ‘volledige onthouding’ begrijpen wij ten volle het ongeduld om weer te gaan duiken in onze geliefde Put. Wij moeten er echter op wijzen dat Muisbroek, samen met alle sportconcessies van de Stad Antwerpen, door deze laatste werd gesloten.

AVOS is, als concessiehouder, volop bezig met de opbouw van een sluitende argumentatie om Muisbroek weer open te krijgen vanaf 18 mei (de dag dat normaliter niet essentiële verplaatsingen weer zullen toegelaten worden en dat dus de algemene ontrading van het duiken wordt verlaten).

Helaas moeten wij u dus vragen om nog even geduld te oefenen. Wij engageren ons de meest recente informatie op onze website te publiceren.

Het AVOS-bestuur

26 april 2020

CORONA VIRUS COVID-19
DUIKVERBOD Domein Muisbroek - Put van Ekeren

De Stad Antwerpen heeft naar aanleiding van de Coronaviruscrisis beslist alle sportinfrastructuur, inclusief sportconcessies te sluiten.
Dit houdt in dat er ook in de Put van Ekeren een duikverbod geldt voorlopig tot en met zondag 17 mei e.k.
Wij vragen u met aandrang om in eenieders belang dit verbod te respecteren.
AVOS onderzoekt samen met de bevoegde diensten vanaf wanneer en onder welke voorwaarden er weer gedoken mag worden.

Het AVOS-bestuur

17 april 2020

Beste duiker

Op deze website pagina wordt alle informatie verzameld met betrekking tot de COVID-19 (corona)-crisis en de duiksport en ook verschillende FAQs.
We vinden het belangrijk om jullie te informeren/adviseren.
Als federatie ondersteunen we de beslissingen van de overheid, sportduiken is bijgevolg verboden zolang de richtlijnen inzake COVID-19 van kracht zijn en hierdoor vervallen heel wat activiteiten.
Van zodra er opnieuw samenkomsten mogen georganiseerd worden, zullen wij over de nieuwe data berichten.
Voor het duikonderricht brengt dit de volgende aandachtspunten met zich mee:

1*Instructeur geworden in 2020: de deontologie is niet doorgegaan, wegens de annulering van de Academische Zitting, maar op een later tijdstip zullen zij de deontologie van de NELOS-Instructeur moeten aanhoren en de Gedragscode ondertekenen. Maar voorgaande sluit niet uit dat ze in DIVES intussen geregistreerd staan als 1*Instructeur NELOS-CMAS.
De opleiding Duiker-Hulpverlener: in het voorjaar is afgeschaft; duikers die hierdoor later op het jaar, en voor het examen 4*D of AI in het najaar, problemen zouden ondervinden kunnen genieten van een uitzonderingsmaatregel tot het examen van 17 oktober 2020. Hiervoor dien je contact op te nemen met het duikonderricht via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Examens 4*Duiker en/of Assistent-Instructeur: deze worden uitgesteld tot een latere datum; van zodra de maatregelen met betrekking tot het corona-virus worden afgekondigd zal het secretariaat van NELOS opnieuw contact opnemen om een nieuwe examendatum in te plannen.

Alle maatregelen die eerder door NELOS werden gecommuniceerd blijven helaas onverwijld van toepassing en dit tot een nieuwe NELOS-Info deze afkondigt, dus tijdelijk zijn:

We wijzen er tevens op dat de ziekenhuizen en recompressiecentra op dit moment niet in staat zijn om de nodige prioriteit te geven aan het operationeel houden van herdrukkingskamers/caissons met alle gevolgen van dien.

Het NELOS-team

5 april 2020

Beste leden, duikvrienden,

Volgens de eerste communicatie van de overheid hadden we normaal morgen onze lessen/trainingen weer kunnen hervatten maar ondertussen weet iedereen natuurlijk al dat dit verlengd werd tot na de Paasvakantie (19 april) incl. een optie voor verlenging tot en met zondag 03 mei.

De kans is dus zeer realistisch dat we nog zeker tot dan 'in ons kot' moeten blijven.
Van zodra we weer buiten mogen zal het uiteraard nog afwachten zijn welke activiteiten terug mogen georganiseerd worden en welke niet.

Kunnen we terug trainen dit schooljaar?
Mogen we terug clubduiken organiseren? Zal dit ook in Nederland terug kunnen?
Hoe zit het dan met de donderdagavond duiken?
Kan de Algemene vergadering doorgaan?
Zullen we dit jaar ons duikweekend kunnen organiseren in Goes?
...

Jullie zien het, vele vragen komen op ons af.
Wij houden uiteraard de richtlijnen van de overheid nauw in het oog en evalueren met het kernbestuur op 14 daagse basis om zo snel mogelijk antwoorden te vinden, data te wijzigen of om te beslissen zaken te annuleren.
Weet m.a.w. dat van zodra de overheid beslist de maatregelen aan te passen dat wij met het kernbestuur kort op de bal zullen spelen en zo snel mogelijk zullen communiceren met jullie.

Tot dan, sport regelmatig (volgens de richtlijnen) zodat jullie allemaal 'in vorm' blijven, houd u aan de richtlijnen en kijk alvast enorm uit naar al het moois dat nog komen zal.

Alvast bedankt voor jullie begrip en geduld.
Hopelijk tot snel!

PS: Voor de creatievelingen onder jullie werd er een CVD CHALLENGE gestart op onze interne facebook pagina.

Doe eens zot allemaal, zo hebben we met z'n allen toch al iets om naar uit te kijken (de inzendingen blijven in deze besloten groep)! ;-)

Sportieve groeten,
Tom Peers

30 maart 2020

Beste duiker

Zoals eerder beloofd, volgen we de bepalingen met betrekking tot Coronavirus van dichtbij op en dit om jullie te kunnen informeren over de impact hiervan op onze geliefde duiksport.

Alle eerdere bepalingen van NELOS (die initieel tot 31-03 van toepassing waren) blijven helaas onverwijld van toepassing en dit tot een nieuwe NELOS-Info deze afkondigt.

Regelmatig krijgen we onderstaande vragen waar we nu nog geen antwoord op kunnen formuleren:

 • Wat doen we met de regel “Indien de kandidaat 3 maanden niet meer gedoken heeft, mogen tijdens de eerste 5 duiken geen proeven afgelegd worden.”?
 • Wat doen we met de regel “Alle geslaagde onderdelen van een opleiding hebben een geldigheidsduur van drie jaar”

We bezinnen ons nog over de antwoorden op bovenstaande vragen, maar zullen hierover terugkoppelen tegen het moment dat we weer mogen duiken in onze wateren.

Blijf gezond en zorg ook voor de gezondheid van je naasten!

Met vriendelijke groeten,
Technisch directeur Sven VANDEKERCKHOVE en Voorzitter Ronny MARGODT 

28 maart 2020

CORONA VIRUS COVID-19
DUIKVERBOD Domein Muisbroek - Put van Ekeren

De Stad Antwerpen heeft naar aanleiding van de Coronaviruscrisis beslist alle sportinfrastructuur, inclusief sportconcessies te sluiten.
Dit houdt in dat er ook in de Put van Ekeren een duikverbod geldt voorlopig tot en met zondag 19 april e.k.

Wij vragen u met aandrang om in eenieders belang dit verbod te respecteren.

Het AVOS-bestuur

19 maart 2020

Goede morgen,

Vrienden,

We mochten berichten ontvangen dat enkelen onder jullie toch een duikuitstap plannen desondanks de richtlijnen van onze overheid en het verplaatsingsverbod voor niet essentiële doeleinden.

Als federatie ondersteunen we de beslissingen van de overheid, sportduiken is bijgevolg verboden zolang de richtlijnen inzake Covid-19 van kracht zijn. Wij betreuren deze ingesteldheid, duikers zijn solidaire mensen die er alles aan doen om anderen te beschermen en zichzelf nooit in gevaar te brengen. We wijzen er tevens op dat de ziekenhuizen en recompressiecentra mogelijks niet in staat zijn om de nodige prioriteit te geven aan het operationeel houden van herdrukkingskamers/caissons met alle gevolgen van dien.

Weet ook dat diegene die tegen de wettelijke regelingen in gaat duiken zich in een onverzekerbare positie brengt.

We willen benadrukken dat wij hiermee niemand persoonlijk wensten te viseren en enkel de bedoeling hebben om al onze duikers er attent op te maken om de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen in deze moeilijke tijden.

Namens de RvB NELOS – Commissie duikonderricht.”, Ronny Margodt

17 maart 2020

Lieve duikvrienden,

Naast het annuleren van het EK voetbal en de belangrijkste wielerwedstrijden van Vlaanderen was vandaag ook onze eerste minister aan het woord met een overduidelijke boodschap!

Doe er alles aan om een verdere spreiding van het corona virus te voorkomen ... maw blijf in uw kot en vermijd elk onnodig contact!
In dat kader én in de geest van deze maatregelen raden wij als CVD aan ook elke individuele afspraak om alsnog te gaan duiken in Zeeland te annuleren!!

Hang uw duikbril even aan de haak en wees solidair!

Bedankt voor jullie begrip en medeleven!
Het CVD-bestuur

16 maart 2020

Beste duiker

In de huidige context die stilaan op een staat van beleg begint te lijken, zitten heel wat mensen met vragen, zowel persoonlijke als i.v.m. hun club/cluborganisatie.

Als bestuur van de Geneeskundige Commissie nemen wij hierin onze verantwoordelijkheid en zijn wij beschikbaar om jullie duik- en reisgerelateerde vragen per e-mail te beantwoorden.

Gebruik hiervoor volgend mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Met vriendelijke groeten,

Catherine De Maeyer en Paul Vander Eecken,n amens het Bestuur Geneeskundige Commissie NELOS

14 maart 2020

DUIKVERBOD PUT VAN EKEREN
Stad Antwerpen heeft beslist om alle sportinfrastructuur en sportconcessies te sluiten.

Dit houdt in dat er vanaf vandaag ook in de put van Ekeren een duikverbod van kracht is en dit tot en met 3 april of tot nader order.
Het is niet fijn maar we vragen om dit te respecteren.

Het AVOS-bestuur

13 maart 2020

Beste leden, duikvrienden,

Gezien de recente corona ontwikkelingen die momenteel in heel Europa het gewone dagelijkse leven danig op z’n kop zetten, zijn wij als organisatie ook genoodzaakt om gepaste maatregelen te nemen.

Vandaag heeft de overheid beslist dat alle sportclubs en zwembaden, inclusief de Wezenberg zullen sluiten tot en met 03 april.

'Alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun grootte en of ze openbaar dan wel privé zijn.'

Concreet betekent dit dat al de CVD opleidingen, trainingen en clubduiken tijdelijk worden opgeschort, in eerste instantie tot en met 03 april.

Uiteraard volgen we de beslissingen vanuit de overheden nauwgezet op en schikken we ons naar eventuele verdere richtlijnen die zij uitvaardigen.
Van zodra we jullie meer of ander nieuws kunnen bezorgen, ook betreffende de lopende brevetten, brengen we jullie zeker op de hoogte!

Alvast bedankt voor jullie begrip en geduld.
Hopelijk tot snel!
Sportieve groeten,

Tom Peers
Duikschoolleiding CVD

13 maart 2020

NELOS: Update Coronavirus versus Duiken NELOS-Info 388

6 maart 2020

NELOS: Coronavirus in de duiksport NELOS-Info 386

 
Ga naar boven
Stuur een bericht naar de CVD Webmaster