leren duik click groot

 

Als 2*Duiker laat je bij wijze van spreken het handje van je begeleider los en neem je zelf het voortouw bij eenvoudige duiken tot maximaal 30 meter.

Bevallen die eerste duiken je als 1*Duiker? Dan is het tijd om wat meer onderwaterervaring te verwerven en je voor te bereiden op het volgende brevet, een niet onaanzienlijke stap.  Je moet onder meer een planning kunnen opmaken, navigeren onder water, eventuele duikongevallen kunnen herkennen én er gepast op reageren. Dat houdt voor het eerst ook een reeks theorielessen in. Evalueren doen we via een schriftelijk examen, gevolgd door een zwembadexamen en een reeks proeven in open water, waarbij je voor het eerst ook zelf enkele duikleidingen doet.
Bij CVD sluit de opleiding 2*Duiker naadloos aan op het brevet 1*Duiker. Een half jaar na je eerste brevet kan je brevet 2*Duiker behalen, maar het comfort van je eigen tempo is ook voor ons belangrijk.
Daarom worden deze brevetten dan ook door één en hetzelfde brevetteam begeleid.

Definitie

Een duiker die bekwaam

 • heeft enige onderwaterervaring opgedaan
 • kan manifeste duikongevallen herkennen en er adequaat op reageren 
 • is in staat onder leiding van een ervaren duiker alle recreatieve duiken uit te voeren, hij moet kunnen functioneren volgens het buddy-systeem van de CMAS
 • kan als duikleider fungeren bij eenvoudige duiken.

Voorwaarden

 • 1*Duiker zijn
 • Minimaal 14 jaar oud zijn bij aanvang opleiding.
 •  Deelnemen aan examens en proeven (theorie, zwembad, OW-proeven en duikleidingen)

2*Duiker voorwaarden

 • Geslaagd zijn in theorie, zwembadproeven, openwaterproeven en duikleidingen.
 • 15 duiken gedaan hebben.

Beperkingen

Diepte
 • Onder begeleiding van minstens een 3*D: 30 m.
 • Als duikleider van een andere 2*D: 20 m.
Duikleider

Een 2*D mag als duikleider functioneren onder de volgende restricties:

 • Ploeg bestaat uit twee 2*Duikers:
  • slechts 2 duikers in de duikploeg
  • beide duikers moeten minstens 18 jaar zijn
  • maximale diepte: 20 m
  • geen decoduiken
  • de duikleider moet bekend zijn met de duikplaats
  • in water met stroming en/of beperkte zichtbaarheid (o.a. Oosterschelde) moet een instructeur, die ter plekke aanwezig is, voorafgaandelijk toestemming geven
  • geen bijzondere duiken (zoals gespecificeerd in het Veiligheidsreglement).
 • Uiteraard mogen een 2* en een 1*Duiker nooit samen duiken.
 • Ploeg bestaat niet uit twee 2*Duikers
  een 2*Duiker kan de ploeg leiden, maar de hoogst gebrevetteerde blijft verantwoordelijk en dient erop toe te zien dat planning en uitvoering van de duik in overeenstemming met de diverse reglementen en voorschriften gebeuren.

Zwembadproeven

Zonder fles
 • 200 m zwemmen.
 • 20 m in apneu.
 • 1 maal duikbril ledigen.
 • 30 seconden stilstaande apneu
Met fles
 • 30 m wisselademhaling.
 • Gecombineerde proef.
 • 4 maal 10 m tussen 2 flessen.
 • Proef met trimvest en 2e ademautomaat

Open water proeven

 • B1: 500 m vinzwemmen
 • B2: Stijging van zone(15) tot aan de oppervlakte
 • B3: Redding van zone(10) tot aan de oppervlakte – 50 m slepen – CPR - zuurstoftoedoening.
 • B4: Stijgen op 2e ademautomaat van zone(15) naar de oppervlakte.

Duikleidingen

 • Drie elementaire duikleidingen: BL1, BL2, BL3.
Ga naar boven
Stuur een bericht naar de CVD Webmaster