leren duik click groot

 

De duiker die alles mag, maar niets moet, zo wordt wel eens gezegd van een 3*Duiker. 

Op absolute beginnelingen na kan je immers het water in met iedere andere duiker, weliswaar – naargelang het brevet van je buddy – met een dieptebeperking tot 40 meter. Zulke vrijheid is natuurlijk wel gebonden aan enkele voorwaarden, die in grote lijnen dezelfde zijn als die voor een 2*Duiker, maar dan net dat niveautje hoger. Duiken is je tweede natuur geworden, zeg maar.
CVD loodst je doorheen het opleidingsparcours voor een 3* Duiker: We diepen je theoretische kennis verder uit, stellen je onderwatervaardigheden nog wat scherper in tijdens de zwembadtrainingen en begeleiden je bij een nieuwe reeks proeven in open water.
Het 3*Duiker brevet is wat specifieker dan de vorig brevetten, dus een eigen brevetteam is niet meer dan logisch.

Definitie

 • Moet in staat zijn 'zelfstandig' te duiken.
 • Is in staat duiken te leiden die geen uitzonderlijke moeilijkheidsgraad hebben (bijv. geen duiken met volslagen beginnelingen, ...). 
 • Hierbij moet hij alle veiligheidsmaatregelen kunnen treffen, alle duikongevallen kunnen herkennen en er gepast op kunnen reageren.

Voorwaarden

 • 2*Duiker zijn
 • Minimaal 16 jaar oud zijn bij aanvang opleiding.
 • Deelnemen aan examens en proeven (theorie, zwembad, OW-proeven en duikleidingen)

3*Duiker voorwaarden

 • 6 maanden 2*D zijn.
 • Minstens 30 duikuren hebben.
 • In het totaal gedaan hebben:
  • 60 duiken.
  • 40 duiken tussen 10 en 30 meter.
  • 25 duiken in de zone 25 t.e.m 30m.
  • 4 duiken in Zeeland of in een ander getijdenwater met beperkte zichtbaarheid.
  • 4 duiken vanaf een boot.

(Cumulatie van deze duiken is toegelaten).

Beperkingen

Diepte
 • Mag duiken tot maximum 40 m.
 • Uitzondering: mogen duiken tot maximum 60 m: de 3*D bij wie dit expliciet op de CMAS-kaart wordt vermeld en de 3*D/KDD.

Duikleider

Een 3*D mag als duikleider functioneren voor:

 • Duikers vanaf 2*D en beperkt tot een maximum diepte van 30 m.
 • Uitzondering: in de groep mag één 1*D zijn, als die minstens 15 duiken gedaan heeft.
  De volledige groep is dan beperkt tot een maximum diepte van 20 m.Ploeg bestaat uit twee 2*Duikers:

Zwembadproeven

Zonder fles
 • 25 m in apneu.
 • 2 maal duikbril ledigen.
 • 45 seconden stilstaande apneu
Met fles
 • Ster met 4 duikers
 • 60m met 2 duikers op één fles: wisselademhaling. 
 • 20 m in apneu
 • Gecombineerde proef.
 • 4 maal 20 m tussen 2 flessen.

Open water proeven

 • C1: 1.000 m vinzwemmen.
 • C3: Redding van de zone 8 t.e.m 10m tot 0 m + 100 m + slepen + CPR + zuurstoftoedoening.

volgende proeven mogen pas afgelegd indien de 25 duiken in de zone 25 t.e.m 30m afgerond zijn

 • C2: Opstijgen van zone 25 t.e.m 30maan 10 m/min + OSB. 
 • C4: Zone 25 t.e.m 30m: statische wisselademhaling + stijgen op 2e ademautomaat naar de oppervlakte.
 • C5: Redding van zone 25 t.e.m 30m tot 10 m.

Duikleidingen

 • CL1 & CL2: Duikleiding zonder bijzondere specificaties.
 • CL3: Duikleiding met gebruik OSB en kompas.
 • CL4: Duikleiding in de Oosterschelde met gebruik OSB en kompas.
Ga naar boven
Stuur een bericht naar de CVD Webmaster